De kunst der gebiedsontwikkeling

Wat is de rol van kunst bij stedelijke transformatie? En dan bedoel ik niet een kunstig beschilderde bouwschutting. Hoe kunnen creatieve en kunstzinnige activiteiten helpen een gebied op de kaart te zetten, en aantrekkelijk te maken? Vorige week maakte ik kennis met Sabrina Lindemann.

De Binckhorst is een fascinerend gebied aan de rand van het centrum van Den Haag. 130 ha groot, en een bonte verzameling van bedrijvigheid, kantoren, en een beetje wonen. Typisch zo’n gebied waar de Urbanisator zijn tanden in wil zetten. En dat gaat dus ook gebeuren. APPM werkt samen met Urhahn Urban Design (onder meer bekend van de Spontane Stad) om het concept van Urbanisator toe te passen op de Binckhorst: de Binckubator. Daarover later meer.

asset_28_3_dc4f743a901f9deb8a8b98ab9c8203202-300x225Om de Binckubator goed in de steigers te kunnen zetten voeren we veel gesprekken. Zo sprak ik afgelopen tijd enkele keren met Sabrina Lindemann. Zij was bedenker van Hotel Transvaal en is betrokken bij veel initiatieven die de Tussentijd benutten om een buurt of gebied extra leven in te blazen. Ze nodigt je uit de stad opnieuw te ontdekken, door bijvoorbeeld op onverwachte plekken een restaurant te openen, of een tijdelijke hotelkamer in te richten. In de Haagse herstructureringswijk Transvaal leverde dat internationale belangstelling op en een inspirerende aanvulling op het gebruikelijke aanbod in de wijk.

Ook elders wordt geëxperimenteerd met tijdelijke functies die vanuit een creatieve inslag worden opgezet: OpenLab Ebbinge in Groningen of Modekwartier in Arnhem. Of het tijdelijk gebruik van het PTT-kantoor voor het Stedelijk Museum in Amsterdam.

Op deze manier kunst inzetten is een serieuze zaak. De business case moet kloppen, de marketing moet staan als een huis, en procedureel vraagt het van alle betrokken een behoorlijke inspanning. En het levert ook wat op: de stad wordt een ontwikkeling ingehaald. Leven, reuring, en ontmoeting komen op gang terwijl de plannenmakers nog achter de tekentafel zitten. Die onderstroom is essentieel om pioniers en durfals naar het gebied te trekken en het te ontginnen. Ook dat is echte stedelijke ontwikkeling.

Nog geen reacties.

Laat een reactie achter