Dichtgetimmerd? Liever open source

Een plan zonder aandacht voor duurzame ontwikkeling kan echt niet meer. Sterker nog: zo’n beetje iedereen in ons vak heeft zich gestort op de vraag hoe gebouwen, of liever hoe hele stadsdelen tegelijk, het beste kunnen worden toegerust op een langdurig en comfortabel gebruik met een zo beperkt mogelijke impact op milieu en klimaat.

De omslag naar duurzame gebiedsontwikkeling is een kennisintensieve en inspirerende bezigheid, die branches en projectfases overstijgt. Installateurs, fabrikanten, adviseurs, ontwerpers, corporaties, bouwers, energiebedrijven, ontwikkelaars, banken, overheden, kennisinstituten, en vergeet de gebruikers niet, werken steeds vaker vanaf het begin van een project samen aan nieuwe oplossingen en effectieve toepassingen in de gebouwde omgeving.

zelfvoorzienend-autarkisch-levenMensen zoeken elkaar op om hun ideeën te bespreken en ervaringen uit te wisselen. De lijst congressen en symposia over duurzame ontwikkeling is schier oneindig, net als het explosief toenemend aantal netwerksites en discussiegroepen op internet.

En ik kennisuitwissel me suf. Concurrentie? Welnee! We zoeken allemaal naar het antwoord op dezelfde vragen. Professionals, experts, en ook consumenten, die zich serieus verdiepen in de kansen voor duurzame ontwikkeling hebben een bevlogenheid die aanstekelijk werkt. En dat is precies wat mij zo inspireert.

Hoe benut je die bevlogenheid? Ruimte voor creativiteit en originaliteit is essentieel. Dat vraagt om een andere aanpak. Om openheid en vertrouwen, en om een andere wijze van aanbesteden en selecteren van partijen die de plannen ten uitvoer moeten brengen. Hierdoor, en door de nieuwe en soms onverwachte samenwerkingen die daarvoor nodig zijn, worden processen op het eerste gezicht complexer.

Het is ook wel even wennen. Maar vergeet niet dat processen van gebiedsontwikkeling meestal moeizaam verlopen, vanwege veel verschillende en vaak strijdige belangen. Bij duurzame gebiedsontwikkeling lijken de belangen meer in elkaars verlengde te liggen, en elkaar zelfs te versterken. De kunst is daarom mensen bij elkaar te brengen, partijen te laten samenwerken, en gezamenlijk te bouwen aan de beste oplossingen.

Dat regel je niet met labels, prestatienormering of een dichtgetimmerd programma van eisen. Het gaat om openheid, vertrouwen en creativiteit: open source gebiedsontwikkeling. Dat te mogen organiseren is een bron van inspiratie. En het wordt alleen maar leuker.

Eerder gepubliceerd op DuurzaamGebouwd.nl

Tags: ,

Nog geen reacties.

Laat een reactie achter