Energiesprong Veenkoloniën

veenkIn opdracht van de Natuur en Milieufederatie Drenthe heb ik gewerkt aan een pleidooi om in de Drentse Veenkoloniën tot een grootschalige verduurzaming van bestaande woningbouw te komen. Hiervoor is nauw samengewerkt met provincie, gemeenten, Lefier, Van Wijnen, Rabobank Emmen-Coevorden, Bouwend Nederland, Uneto VNI en ECO Oostermoer. Deze analyse en oproep is te lezen op de website van de NMF Drenthe. Door duizenden woningen energieneutraal te maken krijgt de werkgelegenheid in deze krimpregio een impuls, neemt de waarde van de woningen toe en wordt een forse slag geslagen in het onafhankelijk worden van fossiele energiebronnen. Ons voorstel is om op korte termijn te beginnen met enkele concrete projecten om ervaring op te doen en daarna op te schalen.

 

Nog geen reacties.

Laat een reactie achter