KLONT | Sugar Valley

HOTZE | Ruimte voor duurzame ontwikkeling is aangesloten bij een informele  samenwerking van vakgenoten: ontwerpers, ontwikkelaars, projectmanagers. We noemen ons COUP: Collective Office for Urban Productions. Op 2 februari jl. werd de inzending van COUP voor het Suikerunie-terrein in Groningen geselecteerd bij de 15 prijswinnaars. Vanuit COUP hebben samengewerkt aan een inzending voor de prijsvraag van de gemeente Groningen voor het Suikerunie-terrein:

 

Sjoerd Feenstra, Urhahn Urban Design

Yvette Govaart, Govaart Consultancy

Hotze Hofstra, HOTZE | Ruimte voor duurzame ontwikkeling

Marc van Langen

Marijn Spoelstra, Mountainworks

Elianne in het Veld, eVe Projects b.v.

 

Hieronder is onze inzending integraal opgenomen:


KLONT | Sugar Valley

Stel je voor: op nog geen twee kilometer van de Grote Markt, waar ooit een zoetig geurende rookpluim over de stad uitwaaierde, vind je een klont bijzondere winkels, bedrijven en horeca gericht op eerlijke en ambachtelijk geproduceerde voedingswaren en producten. De open vlakte kleurt weer groen en in en rond de oude gebouwen is het een drukte van belang. Een nieuw landschap? Een nieuwe fabriek? Jazeker! Maar ook nieuwe (stads)landbouw en ambachtelijke bedrijvigheid; eerlijke producten van een uitstekende kwaliteit. Geen concurrentie voor de binnenstad, maar een unieke aanvulling op en voortzetting van de Hoofdstad van de Smaak 2011. Eerlijk Gronings: stad en ommeland opnieuw verbonden.

110202-Uitsnede

I. Idee

 

KLONT | Sugar Valley is tijdelijk duurzaam gebruik van het voormalige terrein van de Suikerfabriek op het gebied van hoogwaardige voedselproductie. Het gebruik kan zich doorontwikkelen voor onbepaalde tijd en zet het gebied als unieke showcase van duurzame voedselproductie binnen een stedelijke en regionale context. De basis bestaat uit drie ‘klonten’ van activiteiten die op zichzelf exploitabel zijn en elkaar onderling versterken:

1.     groeien & bloeien | het planten en oogsten van grond- en voedingstoffen (bv. bamboe, olifantengras, hennep, hop, mais, olievlas)

2.     produceren & creëren | duurzame en biologische kweek van culinaire champignons en paddenstoelen, biologische kleinschalige vee- en visteelt. Aanvullend: fabricage van houten vloeren, meubels, organisch textiel, etc. Kleinschalig opwekken van duurzame energie, zuiveren van water.

3.     leven & beleven | ontmoetingsplak en showcase waar lokale, duurzaam geproduceerde producten verkrijgbaar zijn, regionale bedrijven duurzame productieprocessen testen en etaleren, scholieren en professionals praktijkonderwijs krijgen, kindvriendelijke horeca, grand café, restaurant en evenementen.

 

 

II. Concept

 

In KLONT | Sugar Valley vormen de drie klonten een eigen productieketen en -kringloop, die onderling nauw verbonden zijn. De klonten komen volgtijdelijk tot stand, worden kleinschalig opgezet en gaandeweg uitgebreid. Bij III. Strategie werken we de fasering verder uit.

 

De basis wordt in het eerste jaar gelegd met de teelt van hoogwaardige gewassen voor voedselproductie: groeien & bloeien. Denk bijvoorbeeld aan hennep en brandnetels voor de productie van vezels voor papier, isolatie, composietpanelen en textiel; hop voor het brouwen van bier; mais als basis voor voedsel; olievlas voor het produceren van lijnzaadolie en lijnkoeken voor de verwerking in veevoer. Door ook olifantengras en bamboe te planten, geven we het gebied snel enige ‘aaibaarheid’ en kunnen we kleinschalig laten zien hoe je duurzame energie opwekt. Bamboe en olifantengras nemen extreem veel CO2 op en leveren daarmee een grote bijdrage aan de reductie van broeikasgassen in de atmosfeer. De hoge grassoorten geven een bijzonder landschappelijk beeld en werken water- en bodemzuiverend.

 

De volgende stap komt na het eerste half jaar tot stand en is de klont produceren & creëren. De duurzame teelt van champignons en andere paddenstoelen voor de culinaire markt begint kleinschalig in een deel van het ‘klontjesgebouw’. Denk aan 1 ha in gestapelde rekken op één van de verdiepingen. Deze teelt is hoogwaardig, duurzaam en biologisch en maakt gebruik van de energie, warmte en zuiver water die voortkomen uit de vergisting en vergassing van de grondstoffen uit de eerste klont. Hiervoor zijn geen grote aanpassingen nodig aan de huidige gebouwen en deze blijven geschikt voor ander gebruik.

Deze klont wordt stapsgewijs uitgebreid met andere, ambachtelijke activiteiten. Denk aan kleinschalige veeteelt, extensieve kweek van forel en paling in open waterbakken, een soepfabriek en een bierbrouwerij. De kringloop in deze klont wordt verder aangevuld met de productie van duurzame houtproducten op basis van bamboe, papier op basis van hennep, textiel en andere ambachtelijk te produceren goederen/producten. De afvalstromen uit deze klont vormen weer voeding en grondstof voor de eerste klont.

 

De derde klont bouwt weer verder op de eerste twee klonten: leven & beleven. De lokaal geproduceerde producten worden ter plekke ambachtelijk verwerkt, bereid en verkocht. De bereikbaarheid, infrastructuur en bestaande gebouwen van Sugar Valley bieden een geweldige basis om deze unieke locatie tot ontwikkeling te brengen zonder grootschalige investeringen. Horeca, gastronomie, praktijkonderwijs, detail- en groothandel met een eigen, duurzaam profiel, gebaseerd op lokale producten en vakmanschap vormen de kern van een levendige ontmoetings- en recreatieplek. De inspirerende mix van ambachtelijke werkwijzen, moderne technieken en kennisontwikkeling vormen de basis voor opleiding, omscholing en leerwerkplekken door regionale bedrijven en onderwijsinstellingen.

 

Klik voor vergroting

III. Partners

 

We willen dit initiatief zelf uitwerken, samen met de belangrijkste stakeholders: overheid, ondernemers en onderwijs: de triple helix. Om dit initiatief ten uitvoer te brengen hebben we bovenal ondernemers nodig die willen telen, produceren en bereiden. Die zijn er. We hebben contact met een internationale paddenstoelenproducent die op deze locatie uit de voeten kan. We werken samen met lokale energieproductenten die op korte termijn kunnen beginnen. Bestaande regionale samenwerkingen, zoals Energy Valley bieden kansrijke aanknopingspunten. In de verdere uitwerking zoeken we samenwerking met landbouwers en producenten uit de regio.

 

 

IV. Strategie

 

Het thema ‘eerlijk, ambachtelijk en regionaal geproduceerd voedsel’ aanscherpen en in de markt zetten en op basis daarvan de eerste ondernemers werven: de paddenstoelenkweker uit Azië, de regionale soepfabrikant,  de bierbrouwer, de culturele ondernemer, etc. Zij zorgen voor startkapitaal, reuring en de eerste kleinschalige exploitatie van gebouwen en voorzieningen. We maken in het concept een onderscheid tussen ‘need to have’ en ‘nice to have’. Eén of twee producenten zullen de ontwikkeling moeten dragen, andere ondernemers en instellingen versterken het concept en geven exposure en reuring. Concreet zetten we met een kleinschalige kweekfaciliteit (1 ha) voor paddenstoelen in het klontjes- of entrepotgebouw de basis voor klont 2 neer. Daarna groeit het initiatief uit tot een samenwerking met kleinschalige producenten, handelaars en restaurateurs die zich in het gebied willen vestigen of aan het initiatief willen verbinden. Branding en marketing aansluiten bij de bestaande campagnes ‘Er gaat niets boven Groningen’ en de ‘De hoofdstad van de smaak 2011’.

 

In aanvulling op het thema van Sugar Valley, ‘eerlijk en ambachtelijk en regionaal geproduceerd voedsel’, kunnen culturele activiteiten, recreatie, duurzame energie en andere zaken het palet completeren. Het concept biedt daarmee tevens ruimte aan andere voor de prijsvraag ingediende evenementen en initiatieven passend bij het concept van kleinschalig, duurzaam en verantwoord.

Klik voor vergroting

In bijgevoegde afbeeldingen zijn partners, doelgroep en stakeholders per klont weergegeven. In zogenaamde ‘canvassen’ laten we op hoofdlijnen de waardeketen zien en de wijze waarop de verschillende betrokkenen zich tot elkaar verhouden. Van belang is te realiseren dat dit concept inzoomt op de ontwikkeling van het voormalige suikerfabriekterrein, maar dat regionale verbreding noodzakelijk is. Sugar Valley is de proeftuin, hier worden op een aanspreekbare manier de kringlopen en processen zichtbaar en beleefbaar, maar samenwerking met landbouwers en producenten uit de omgeving is essentieel om tot voldoende massa te komen. Net als vroeger, toen bietenboeren uit de verre omtrek hun oogst naar de stad brachten om coöperatief te laten verwerken tot een hoogwaardig product.


Tags: , , ,

Nog geen reacties.

Laat een reactie achter