Hotze

HOTZE | Ruimte voor duurzame ontwikkeling is mijn eigen onderneming. Ik leid complexe projecten op het gebied van duurzame ruimtelijke ontwikkeling in stad, land en regio, of adviseer anderen over de aanpak daarvan. Mijn naam is Hotze Hofstra. Ik ben 44 jaar en getrouwd met Musetta Blaauw en heb vier kinderen.

Intrinsiek duurzaam

Ik werk aan projecten en opdrachten die bijdragen aan de energietransitie en een duurzamere wereld voor onszelf en onze kinderen. Als zelfstandig ondernemer ben ik beschikbaar als projectleider en procesmanager of interim-senior beleidsmedewerker of teamleider. Daarnaast geef ik leiding aan multi-disciplinaire teams, en bied ik vanuit mijn projecten of mijn eigen bedrijf plek aan stages en begeleid ik afstudeerders in mijn vakgebied. Zoals ik zelf veel heb geleerd van ervaren mensen waarmee ik samenwerkte en nog steeds samenwerk, geef ik mijn kennis en ervaring graag door aan jonge mensen die met mij samenwerken.

In mijn bedrijfsvoering ben ik natuurlijk zo duurzaam mogelijk. Ik gebruik openbaar vervoer en OV-fiets waar mogelijk, en mijn bedrijfsauto rijdt klimaatneutraal op groengas. Uiteraard wek ik zelf stroom op, en koop ik de rest duurzaam in via Grunneger Power. Een deel van mijn tijd besteed ik aan onbezoldigde projecten die rechtstreeks bijdragen aan duurzaamheid, armoedeverlichting en maatschappelijke verbondenheid. Op dit moment ben ik voorzitter van de Stichting Toentje. Dit is een biologische moestuin in de Oosterparkwijk in Groningen, waar tientallen vrijwilligers groenten en fruit telen voor de Stadse Voedselbank. Daarnaast biedt Toentje via Bie de Buuf een plek waar voedseleducatie en kookworkshops voor de doelgroep van de voedselbank centraal staan. We werken hier samen met verschillende maatschappelijke organisaties in de stad, de gemeente en woningbouwcorporatie Nijestee.

In mijn manier van werken zoek ik altijd de samenwerking met betrokken partijen, gaan we samen op zoek naar slimme oplossingen voor de problemen die we tegenkomen, en geef ik ieders inbreng de ruimte. Kennis delen, samenwerking, afspraken nakomen en transparantie zijn daarbij kernwaarden. Leren, presteren en plezier staan voorop. Om mijn manier van werken en mijn werk- en levenshouding te onderstrepen, heb ik mij aangesloten bij gelijkgestemde ondernemers onder de noemer: Happy Planet Professionals.

Carrière

Na het VWO in Heerenveen, ben ik in Groningen in 1996 afgestudeerd als sociaal geograaf en planoloog bij Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van RuG op de aanpak van milieuproblematiek bij binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten. Van 1997 tot 2004 heb ik bij het toenmalige Ministerie van VROM in Den Haag gewerkt als (senior) beleidsmedewerker Stedelijke milieukwaliteit, trainee en projectleider. Dat laatste bij de Rijksplanologische dienst en later DG Ruimte. Ik ben onder meer actief betrokken geweest bij het VROM-raadadvies ‘Stad en wijk, verschillen maken kwaliteit‘, de fundamentele herziening van de WRO (1999-2001), de Vijfde Nota/Nota Ruimte, BIRK en de Bufferzones.

Van 2004 tot 2011 heb ik bij APPM gewerkt als project- en procesmanager van complexe projecten op het vlak van duurzame stedelijke ontwikkeling. Ik heb daar ruime ervaring opgedaan met het managen van en adviseren over projecten in stedelijk gebied en op regionaal niveau, op het vlak van duurzame gebiedsontwikkeling, participatie, herontwikkeling en revitalisatie en hernieuwbare energie. Ik ben betrokken geweest bij projecten in ondermeer Den Haag, Leiden, Haarlem, Hoofddorp, Alphen aan de Rijn, Gouda, Rotterdam, Zuid-Holland, Noord-Holland en Schiphol.

Sinds eind 2011 ben ik zelfstandig ondernemer, en wederom gevestigd in Groningen. Ik richt op me daarbij op complexe opgaven op het gebied van stedelijke en regionale ontwikkeling en duurzame energie in Noord-Nederland. Ik werk veel voor opdrachtgevers in het openbaar bestuur, onderwijs, maar ook bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Voor een kort overzicht van mijn projecten en ervaring, zie mijn LinkedIn-profiel. Alleen is maar alleen, en daarom werk ik graag samen met vakgenoten. We hebben samen een kantoor aan de rand van de binnenstad in De Kranepoort,  Kraneweg 13 in Groningen. Sinds augustus 2017 heb ik Vera van den Bemt aangenomen als junior-projectleider. Samen werken we aan het project Zonnescholen.

Contact:

Hotze: hthofstra@gmail.com, hotze@zonnescholen.nl, 06-46377544, @hotzehofstra

Vera: communicatie@zonnescholen.nl, 06-40080306

Post:

Oosterhaven 10
9723 AP Groningen

Bezoek:

Kraneweg 13
Lokaal 7
9718 JC Groningen

KvK 54157706

IBAN NL56ABNA0433975709, bankrekening 433 975 709
BTW NL1092.12.939B01

Tags:

Comments are closed.