projecten

www.zonnescholen.nl www.toentje.nl www.energychallenges.nl www.provinciegroningen.nl/zonneparken www.facebook.com/energieingroningen www.lokaalopgewektemmen.nl 

Gemeente Emmen: aanjager zonne-energie en lokale projecten

Provincie Groningen: Gebiedsadviseur Duurzame energie, ruimtelijke ordening en zonneparken

Onderwijsbureau Meppel: projectleider project Zonnescholen

Provincie Groningen: projectleider Lokale energie

VPRO Tegenlicht: gespreksleider regionale meet-ups Groningen

Stichting Toentje: voorzitter van het bestuur van de stichting

Provincie Fryslân/gemeente Leeuwarden: Energy Challenges Fryslân: projectmanager van de Energy Challenges in Friesland voor 2013-2016

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (RuG): interim-studentbegeleider, bachelor- en masterscripties en IWO-groepen.

Provincie Fryslân: procesmanagement voor Energy Sustainable Communities, inclusief begeleiden subsidieaanvraag SNN Tender 2013

Taxi Nuis: business case duurzaamheid leerlingen- en zwemvervoer (maximale score bij aanbesteding gemeente Noord-Nederland)

ASRE: (Amsterdam School of Real Estate) Gastdocent over vernieuwende aanpak stedelijke (her)ontwikkeling en duurzaamheid

Natuur en Milieufederatie Drenthe: opstellen van visie en pamflet over verduurzaming woningbouw in de Veenkoloniën, samen met overheden en private partijen. Onderdeel van project Veenergie.

TUDelft: gastcollege/lunchlezing over complexe projecten, symposium faculteit CiTG.

Het Noorden: a region fuelling people. Genomineerde inzending voor de Noordervisie 2040, samen met het Gilde.

Energy Valley: projectleider en accountmanager Energy Challenges. Leerlingen gaan de uitdaging aan om op school slim met energie om te gaan.

Energy Board Noord-Holland Noord, procesmanager voor de provincie, opstellen Strategische agenda en uitvoeringsprogramma. De Energy Board ondersteunt initiatieven en partijen op het gebied van duurzame energie in Noord-Holland Noord, ism. Energy Valley.

KLONT | Sugar Valley, winnende inzending prijsvraag Suikerunieterrein Groningen.

Stroom Den Haag: procesbegeleider expert meetings over het opzetten van lokale coöperaties voor duurzame initiatieven Erasmusveld.

COB: afwegingskader ondergronds vs. bovengronds bouwen. Procesmanagement voor de ontwikkeling van dit afwegingskader.

Gemeente Den Haag: projectleider Masterplan Erasmusveld-Leywegzone, projectleider duurzame wijk Erasmusveld

Tags:

Nog geen reacties.

Laat een reactie achter